Wymogi wykonawcze związane z toczeniem wielkoseryjnym

obróbka metali przez toczenie maszyny

Przygotowanie detali wykonanych z metali wymaga zastosowania prawidłowo dobranej metody obróbki, która pozwoli na uzyskanie właściwej geometrii, oczekiwanej dokładności wymiarowej, a także odpowiedniej jakości wykończenia powierzchni. Najpowszechniej wykorzystywanymi sposobami kształtowania elementów z różnych gatunków stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych jest obróbka skrawaniem, która polega na odspajaniu naddatku w postaci wiórów. Wśród używanych technologii przy tworzeniu części będącej bryłą obrotową pomocny okaże się proces toczenia CNC. Przekonajmy się, czym się charakteryzuje i sprawdźmy, jak może on wyglądać przy produkcji wielkoseryjnej.

Na czym polega toczenie?

Toczenie jest specyficznym rodzajem obróbki, w którym przedmiot obrabiany jest wprowadzany w rotację, a naddatek usuwa się z wykorzystaniem noża tokarskiego poruszającego się po odpowiedniej ścieżce, a więc przemieszczającego się wzdłuż osi obrotu, a w razie potrzeby także zbliżającego się (przy toczeniu powierzchni zewnętrznych) lub oddalającego od niej (w czasie obróbki powierzchni wewnętrznych, czyli wytaczaniu).

Czym wyróżnia się toczenie wielkoseryjne?

Toczenie wielkoseryjne oznacza konieczność wykonania znacznej liczby gotowych detali, wiąże się więc ze sporym obciążeniem sprzętu, zużyciem energii i narzędzi, a także dość długim czasem trwania potrzebnych procesów. Dla możliwości obniżenia kosztów i uzyskania wymaganej jakości kluczowe znaczenie będzie więc miało właściwe przygotowanie całej operacji. Najistotniejszym elementem okaże się zoptymalizowanie obróbki – w tym zwłaszcza liczby niezbędnych przejść oraz wymian narzędzi. Jest to możliwe za sprawą specjalnie opracowywanego programu, który uwzględnia wszystkie parametry zadania od typu narzędzia po prędkość jego posuwu.

Skip to content