Jak zostać operatorem maszyn CNC?

operator maszyn CNC

Posiadanie konkretnego fachu jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne. Na polskim rynku brakuje specjalistów, a jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów jest operator maszyn CNC. Trzeba jednak pamiętać, że aby być dobrym operatorem nie wystarczy ukończyć kurs, ale również spełniać szereg innych wymogów stawianych przez pracodawców.

Obowiązki operatora CNC

Do głównych obowiązków operatora maszyn CNC zaliczyć należy dbanie o najwyższą jakość elementów, zachowanie porządku na miejscu pracy, stałą kontrolę pracy maszyny oraz jej serwisowanie i dokonywanie bieżących napraw. Ważne jest przy tym zachowanie wszelkich standardów BHP. O wiele więcej obowiązków ma programista CNC choć często stanowiska te są traktowane w sposób tożsamy. Osoba pracująca na stanowisku programisty powinna posiadać nie tylko wiedzę praktyczną, ale również umiejętność sterowania i programowania maszyn dla różnych projektów.

Kurs CNC

Trzeba zaznaczyć, że brak wykształcenia kierunkowego nie przekreśla możliwości pracy na stanowisku operatora maszyn CNC. Obecnie na rynku znaleźć można wiele różnych kursów uczących tego zawodu. W trakcie ich trwania słuchacze poznają ogólne zasady obsługi i sterowania maszyn sterowanych numerycznie, takich jak np. frezarek czy tokarek CNC. Zapisać się na takie kursy mogą zarówno osoby początkujące, jak i po technikum czy studiach, które posiadają już doświadczenie w branży.

Szanse zatrudnienia

Rynek nieustannie się rozwija a nowoczesne technologie bardzo szybko wypierają te, które robią się przestarzałe. Specjalistów CNC poszukuje coraz większa ilość firm. Trzeba jednak pamiętać, że nasze szanse na zatrudnienie określane są przede wszystkim przez to, jakie kursy skończyliśmy i jakie umiejętności posiadamy. Ważne są również takie cechy, jak np. punktualność, zaangażowanie czy dokładność. Dodatkowym atutem jest znajomość języków obcych na poziomie komunikatywnym.

Skip to content