Jak właściwie programować maszyny CNC?

cnc

Maszyny CNC są dziś powszechnie wykorzystywane przy niemal wszystkich zadaniach związanych z obróbką metalu. Używa się ich przy obróbce skrawaniem – toczeniu, frezowaniu i wierceniu, a także podczas wielu procesów obróbki plastycznej – zwłaszcza cięciu i gięciu. Stosuje się ją także przy niektórych rodzajach cięcia termicznego i obróbce strumieniowo-ściernej. Fachowa obróbka CNC pozwala na znaczne obniżenie kosztów i skrócenie czasu wykonania poszczególnych zadań. Przekonajmy się, na czym polega i zobaczmy, o czym trzeba pamiętać przy programowaniu korzystających z niej urządzeń.

Na czym polega obróbka CNC?

Obróbka CNC jest wykonywana przez urządzenia, które są sterowane za pomocą komputera. Nadzoruje on pozycjonowanie elementów roboczych względem materiału, dba o to, by przemieszczały się z ustaloną prędkością oraz były ustawiane przez serwomechanizmy w wymaganych położeniach. W czasie pracy czujniki stale odczytują parametry ich przemieszczania się i weryfikują czy jest ono właściwe. Technologia CNC pozwala na znaczne przyspieszenie obróbki oraz uzyskiwanie wysokiej powtarzalności. Jest też dużym ułatwieniem przy wytwarzaniu detali o skomplikowanej geometrii. Jej użycie gwarantuje bardzo dobrą jakość, jeśli chodzi o dokładność wymiarów i sposób wykończenia powierzchni.

Co jest ważne przy programowaniu maszyn CNC?

Maszyny CNC pracują, wykonując przygotowany wcześniej program obróbki. Powstaje on w oparciu o cyfrowy model detalu, zaprojektowany w oprogramowaniu typu CAD. Tworząc zestaw poleceń obejmujący wszystkie kolejno następujące czynności obróbkowe, operator musi z pomocą komputera ustalić rodzaj używanych narzędzi, prędkość, z jaką mają się przemieszczać oraz wybrać trajektorie, po jakich będą się poruszać. Ważne będzie takie zaprogramowanie maszyny, by nie dochodziło do kolizji narzędzia z przedmiotem obrabianym. Znaczenie ma optymalizacja ścieżek, tak by skrócić czas potrzebny na ukończenie całego zadania oraz właściwy dobór ilości obrotów i tempa posuwu. Liczy się także prawidłowy wybór narzędzi obróbkowych.

Skip to content