Jak przygotować pliki do obróbki numerycznej?

instrukcje G-Code

Zaawansowana obróbka metalu jest dziś najczęściej prowadzona przy wykorzystaniu maszyn sterowanych numerycznie. Pozwalają one na wykonywanie wszelkiego rodzaju detali na podstawie trójwymiarowych modeli cyfrowych konkretnego elementu, po kolei realizując poszczególne operacje technologiczne w ustalonym porządku, a w razie potrzeby zmieniając stosowane narzędzia.

Zanim będą jednak mogły przystąpić do realizacji zadania, muszą zostać odpowiednio zaprogramowane przez operatora. Robi się to na bazie stworzonych wcześniej przez projektanta danego komponentu plików cyfrowych. Zdarza się, że są one generowane przez skanowanie istniejącego elementu i wprowadzenie poprawek w stworzonym na tej podstawie modelu. Do firmy oferującej usługi CNC trzeba więc przesłać właściwie przygotowane pliki.

Jakie pliki tworzy się przy projektowaniu detali?

Oprogramowanie służące do projektowania rozmaitych elementów maszyn i konstrukcji to popularne programy CAD. Przy ich pomocy można stworzyć dokładny trójwymiarowy model detalu, który z reguły jest zapisywany w formacie dxf, wprowadzonym przez firmę Autodesk. By można jednak wykorzystać je do programowania obrabiarki, konieczny będzie program CAM, który wygeneruje komendy sterujące dla urządzenia oraz uwzględni zasadę jego działania, która będzie inna w przypadku frezarki, tokarki czy wiertarki, a także pozwoli na wybór narzędzi, kolejności ich użycia czy wreszcie trajektorii ich ruchu i prędkości obrotowej.

Czym są instrukcje G-Code?

Instrukcje dla obrabiarek CNC są generowane w języku G-Code i można tworzyć je w programie typu CAM, a także wprowadzać bezpośrednio na danej maszynie. W nowoczesnych maszynach interfejsy służące do wpisywania danych są bardzo uproszczone i przyjazne dla użytkownika, ich obsługa jest więc dość prosta.

Skip to content