Czy każdy metal można poddać obróbce CNC?

obrabiarka cnc

Przygotowanie elementów metalowych, które mają stać się komponentami różnych maszyn, konstrukcji bądź instalacji wymaga właściwego ukształtowania geometrii używanego materiału, uzyskania oczekiwanej dokładności wymiarowej i poziomu wykończenia powierzchni oraz nadania całości odpowiednich właściwości wytrzymałościowych. Wśród określeń używanych przy wskazywaniu sposobu, w jaki metal ma być poddawany poszczególnym procesom, używa się często stwierdzenia „obróbka CNC”. Przekonajmy się, co ono oznacza i sprawdźmy, w jakim kontekście się je stosuje.

Na czym polega obróbka CNC i do czego jest używana?

Obróbka CNC to określenie, które nie ma związku z wykonywanymi operacjami, choć w potocznym rozumieniu zazwyczaj odnosi się do obróbki skrawaniem m.in. frezowania, toczenia czy wiercenia. Ściśle rzecz biorąc, dotyczy ono jedynie sposobu sterowania maszyną, która jest wykorzystywana w konkretnym procesie. Jest ona alternatywą dla manualnej obsługi urządzeń i ręcznego wprowadzania wszystkich ustawień oraz czuwania nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych czynności. Maszyny CNC mogą być z powodzeniem używane również do gięcia, cięcia mechanicznego i termicznego, a także obróbki strumieniowo-ściernej.

Co przesądza o tym, że metal można poddać danemu rodzajowi obróbki?

Podatność metalu na konkretny rodzaj obróbki zależy od jego właściwości, a nie od zastosowanej technologii sterowania maszyną, która będzie w tym procesie wykorzystana. W większości przypadków możliwość użycia konkretnej techniki – obróbki plastycznej, termicznej, chemiczno-termicznej czy jednego z rodzajów obróbki ubytkowej, w tym skrawania, szlifowania albo technik elektroerozyjnych wiąże się z rodzajem stopu i jego składem. Przy określaniu charakterystyki konkretnego metalu podawane są zwykle dane na temat możliwości zastosowania poszczególnych metod – spawania, skrawania czy hartowania lub nasycania rozmaitymi pierwiastkami. Dotyczy to zarówno żeliwa, staliwa oraz stali, jak i metali kolorowych i ich stopów, a więc miedzi, aluminium i magnezu. To, czy metal może być wykorzystany w ramach danej technologii, jest zwykle uzależnione od tego, z jakich pierwiastków jest zbudowany oraz w jakich proporcjach one występują. Liczy się także sposób, w jaki został wytworzony.

Skip to content